มะพร้าว

มะพร้าว ผลไม้ที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งยังมีรสชาติอร่อยหารับประทานได้ง่าย จึงกลายเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนทุกเพศทุกวัย ในประเทศไทยพบมะพร้าวได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีทั้งพันธุ์ต้นสูงและพันธุ์ต้นเตี้ย โดยเฉพาะในภาคใต้จะพบมากกว่าภาคอื่นๆ และส่วนประกอบของมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นน้ำ เนื้อ หรือเปลือกสามารถนำมารับประทานและแปรรูปได้ ในบทความนี้จะมาพูดถึงการที่กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่มะพร้าว จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกษตรกรรวมตัวกันเข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

มะพร้าว

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่มะพร้าวสุราษฎร์ธานี

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำกำไรจากวัสดุมะพร้าวเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ BCG Model และแปรรูปวัสดุจนหมดหรือ Zero Waste เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดขึ้นจากการส่งเสริมของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในปี 2562 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลบางใบไม้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชหลักคือมะพร้าวที่ปลูกมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยขาดการดูแลบำรุงรักษา ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ราคาตกต่ำ จึงเกิดการรวมตัวจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ขึ้น โดยการจำหน่ายผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกร ส่วนใหญ่นิยมจำหน่ายทั้งผล และบางส่วนนำไปแปรรูป จนกระทั่งในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีการจัดสร้างโรงเรือน และจัดซื้อเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์สำหรับผลิตขุยและใย นำไปสู่การใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตสินค้าใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กาบมะพร้าวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการแปรรูป

“หลังจากเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กลุ่มสามารถจำหน่ายมะพร้าวผลได้ในราคาผลละ 14 – 15 บาท และจำหน่ายในรูปแบบมะพร้าวปอกหยอย ราคาผลละ 25 – 30 บาท ส่วนกาบนำไปผ่านกระบวนการแยกขุยแยกใย จะสามารถผลิตเป็นใยมะพร้าวที่มีราคาตันละ 12,000 บาท และขุยมะพร้าว ราคาตันละ 1,000 บาท สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

แปลงใหญ่มะพร้าวจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ปัจจุบันแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชื่อ บริษัทมะพร้าวแปลงใหญ่บางใบไม้ จำกัด ซึ่งมีนายสรพงศ์ จันทร์เหล็ก เป็นประธานแปลงใหญ่ มีสมาชิกจำนวน 33 ราย พื้นที่ปลูกรวม 309 ไร่ สามารถรวบรวมกาบมะพร้าวของสมาชิกได้ 5 ตันต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีของเกษตรรายย่อยอื่นๆ ในพื้นที่อีกประมาณ 100 ตันต่อเดือน มีการรวบรวมผลผลิตจำหน่ายให้แก่ล้งมะพร้าว โดยล้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการซื้อขายผลผลิตกับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี มีการใช้หลักตลาดนำการผลิตวางแผนขยายการผลิตสินค้าแบบใหม่ตามความต้องการของตลาด

ซึ่งสินค้าที่ผลิตมาจากกาบมะพร้าวมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี Brand ให้สามารถเข้าสู่ตลาด Online และ Offline ที่กว้างขวางได้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังนำหลักการ BCG Model มาเพิ่มมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นการนำขุยมะพร้าวไปทำดินและปุ๋ยหมักบรรจุใส่ถุงในนามกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ส่วนเส้นใยมะพร้าวนำไปขึ้นรูปอัดเป็นกระถางต้นไม้ และถาดเพาะจำหน่ายทั้งปลีกและส่งเช่นกัน และเมื่อกลุ่มมีเงินทุนหลังจากปันผลแล้วเงินก้อนหนึ่งจะนำมาให้สมาชิกในกลุ่มกู้ยืม เพื่อนำไปลงทุนในการปรับปรุงสวน บำรุงดูแลรักษา เพิ่มผลผลิต เพื่อความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่มที่ดีขึ้น และกระบวนการดังกล่าวนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่เคยเกิดขึ้นในชุมชน โดยการนำเศษวัสดุมาแปรรูปจนหมด (Zero Waste) ไม่เหลือขยะทิ้งเช่นในอดีต

การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ยังได้สนับสนุนให้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น การทำไวน์ น้ำส้มสายชู และวุ้นจากน้ำมะพร้าว  ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในสวนเพื่อช่วยในการผสมเกสร และสร้างอาชีพเสริมในสวนมะพร้าว โดยการสนับสนุนรังผึ้งให้แก่เกษตรกร และการฝึกอบรมการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็น สบู่และโลชั่น เพื่อสร้างเป็นอาชีพเสริมให้กลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของมะพร้าว

ในประเทศไทยมีมะพร้าวหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยม คือ มะพร้าวน้ำหอม เพราะรสชาติหวานกลมกล่อม เนื้ออ่อนนิ่ม และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ จึงรับประทานได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อ ส่วนชนิดอื่นๆ คนมักใช้ประโยชน์จากเนื้อมากกว่าน้ำ โดยนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูป เช่น แป้งมะพร้าว น้ำมันมะพร้าว โดยน้ำและเนื้อมีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • น้ำมะพร้าว 100 กรัม ให้พลังงาน 16 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วยน้ำเป็นหลัก และมีสารอาหารชนิดอื่น ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ เช่น โพแทสเซียม โซเดียม แมกนีเซียม แมงกานีส เป็นต้น
  • เนื้อมะพร้าว 100 กรัม ให้พลังงาน 81 กิโลแคลอรี่ มีสารอาหารต่างๆ คล้ายกับที่พบในน้ำมะพร้าว แต่มีส่วนประกอบหลักเป็นไขมันอิ่มตัวและคาร์โบไฮเดรต ฉะนั้น การบริโภคเนื้อในปริมาณมากอาจส่งผลต่อระดับไขมันในเลือด เนื่องจากร่างกายคนเราควรได้รับไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณพลังงานที่ต้องการ/วัน หรือประมาณ 16 กรัมนั่นเอง

การเลือกรับประทานมะพร้าวส่วนใดก็ตาม ผู้บริโภคควรพิจารณาปริมาณสารอาหารที่ได้รับด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพยิ่งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรศึกษาข้อมูลหรือปรึกษาแพทย์อย่างถี่ถ้วนก่อน เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำหลากหลายรูปแบบซึ่งมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน การบริโภคในปริมาณมากจึงอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้

มะพร้าว

ประโยชน์และคุณสมบัติของมะพร้าว

มะพร้าว ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิด รับประทานง่าย สามารถรับประทานได้ทั้งน้ำและเนื้อ มีรสชาติอร่อย และยังเป็นผลไม้ที่นำมาเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารหลากหลายเมนู ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน ยังเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะสามารถนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้ มะพร้าวยังมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ช่วยให้ผิวพรรณเปร่งปรั่ง ชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย

  • แก้กระหายน้ำ ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น

  • ช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรง

  • ดีท็อกซ์ ขับสารพิษออกจากร่างกาย

  • ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ

  • ปรับสมดุลของน้ำตาลในเลือด

  • รักษาอาการผดผื่น ด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวชโลมลงไปบนผิวหนัง

แม้จะเป็นผลไม่ที่มีประโยชน์หลายอย่างต่อร่างกาย แต่หากรับประทานมากเกินความจำเป็นก็อาจเกิดโทษต่อร่างกายได้เช่นกัน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน, โรคไต และผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ควรระมัดระวังในการรับประทานมะพร้าว

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

ที่มาของบทความ

 

ติดตามอ่านข่าวทั่วไปได้ที่ first-ukrainian.com

สนับสนุนโดย  ufabet369